วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง(สิ่งอำนวยความสะดวก)


ที่พักแรม/บ้านพัก - บนเกาะวัวตาหลับ, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

มีบ้านพักให้ บริการแก่นักท่องเที่ยว

ที่พักแรม/บ้านพัก - ภาพที่ 1 ที่พักแรม/บ้านพัก - ภาพที่ 2 ที่พักแรม/บ้านพัก - ภาพที่ 4 ที่พักแรม/บ้านพัก - ภาพที่ 3 ที่พักแรม/บ้านพัก - ภาพที่ 5


บริการอาหาร - บนเกาะวัวตาหลับ, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ บนเกาะวัวตาหลับ

บริการอาหาร - ภาพที่ 1 บริการอาหาร - ภาพที่ 2 บริการอาหาร - ภาพที่ 3 บริการอาหาร - ภาพที่ 4 บริการอาหาร - ภาพที่ 5 บริการอาหาร - ภาพที่ 6 บริการอาหาร - ภาพที่ 7

ลาน กางเต็นท์ - บนเกาะวัวตาหลับ, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

อุทยานแห่ง ชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้ กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำ อัตราค่าบริการสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์เพิ่มเติ่ม


ลานกางเต็นท์ - ภาพที่ 1


ศูนย์ บริการนักท่องเที่ยว - บนเกาะวัวตาหลับ, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง อยู่บริเวณ อ่าวคา เกาะวัวตาหลับ มีการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้และให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว


ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ภาพที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ภาพที่ 2 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ภาพที่ 3 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ภาพที่ 4 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ภาพที่ 5 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ภาพที่ 6 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ภาพที่ 7 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ภาพที่ 8 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ภาพที่ 9

ห้อง น้ำ-ห้องสุขาชาย - แหล่งท่องเที่ยว, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

มีห้องสุขา ชายให้บริการ

ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย - ภาพที่ 1


ห้อง น้ำ-ห้องสุขาหญิง - แหล่งท่องเที่ยว, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

มีห้องสุขาหญิงให้บริการ

ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง - ภาพที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น